TAK WIELE UMIEMY- ZAJĘCIE OTWARTE W PSZCZÓŁKACH.

DSCN5363.JPG

Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami i umiejętnościami swojego dziecka. Tematyka zajęć dotyczyła utrwalenia poznanych liter, w czasie których dzieci dokonywały analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej, układania modelu i schematu wyrazów, przeliczania, uzupełniania brakujących liter. Dzieci aktywnie brały udział w zabawach: słuchowej i ruchowej. Chętnie nazywały dni tygodnia, nazwy miesięcy, dzieliły na sylaby. Wykonały również prace plastyczną –puzzle. Różnorodne formy pracy pokazały, że dzieci dobrze czują się w grupie, współdziałają i potrafią pomagać sobie nawzajem.