Czytający rodzice –„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Codzienne czytanie pomaga dzieciom poznać świat, uczy nie tylko poprawności języka ojczystego, ale też skupienia, koncentracji, a nade wszystko wspiera dziecko w osiągnięciu dojrzałości do podjęcia dalszej nauki. Cieszy nas, że coraz więcej rodziców docenia ten fakt i razem z nami uczestniczy w edukacji czytelniczej najmłodszych.  Dziękujemy mamie Kalinki Sz….