Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są do złożenia drogą elektroniczną oświadczenia: „POTWIERDZENIA WOLI ZAKWALIFIKOWANIA dziecka do Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie na rok szkolny 2020/2021” w terminie: od 25 czerwca do 28 czerwca 2020r na adres:pprydzyna@interia.pl.
W celu prawidłowej identyfikacji tematycznej w poczcie elektronicznej, prosimy w temacie e-mail wpisać: REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI…
Dokument Potwierdzenia woli można pobrać w zakładce – rekrutacja
Niedopełnienie w/w formalności traktowane będzie jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych.
W razie pytań dotyczących rekrutacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 660 004 037 w godzinach od 9.00 do 12.00
.

DOKUMENTY DO POBRANIA: