Wigilia przedszkolna.

W naszym przedszkolu corocznie organizujemy wspólną, uroczystą Wigilię, która stała się już tradycją. Brały w niej udział przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola. Pani dyrektor złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne po czym udaliśmy się na wigilijny obiad.