Grupa Sowy uczciła Dzień Bibliotekarza.

Zamieszczono w: