Podziękowania…

W imieniu całej społeczności przedszkolnej serdecznie dziękujemy za ofiarowane do sal i holu choinki:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna, Panu Kornelowi Malcherkowi;

Pani Aleksandrze Kasprowiak;

Pani Anicie Rettig;

Pani Dorocie Nadzieja-Lisiak;

Pani Joannie Maćków;

Państwu Annie i Krzysztofowi Meissnerom;

Państwu Kamili i Mateuszowi Mądrym;

Państwu Karolinie i Szymonowi Szramom;

Pani Monice Plewce;

Państwu Mirosławie i Marcinowi Serafinom;

Państwu Mirosławie i Piotrowi Lurcom.

Państwu Monice i Tomaszowi Średzińskim;

Państwu Szczepaniakom;

Państwu Weronice i Marcinowi Giernasiom;

Rodzicom Patrycji Raszke.

Zamieszczono w: