Podziękowania…

W imieniu całej społeczności przedszkolnej pragniemy serdecznie podziękować Panu Łukaszowi Kosmali oraz Panu Kornelowi Malcherkowi za przekazane na rzecz dzieci kredki.

Zamieszczono w: