Podziękowania.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi firmy APN Budownictwo, Panu Przemysławowi Kałużnemu oraz Panu Kornelowi Malcherkowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna za przekazanie na rzecz naszego przedszkola generatorów do wytwarzania baniek wraz z zapasem płynu.

Zamieszczono w: