Prace plastyczno-techniczne „Ze starego coś nowego”.

Zamieszczono w: