Rodzinna wycieczka Sówek do Starej Chaty u Kowola.

Zamieszczono w: