Rozwijanie zdolności manualnych, zręczności, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz praktykowanie zdolności logicznego myślenia.

Zamieszczono w: