Sowy sadzą tulipanki w 5 rocznicę nadania imienia Kolorowy Wiatraczek.

Zamieszczono w: