Sowy uczciły pamięć zmarłych zapalając znicze na grobach.

Zamieszczono w: