Spotkanie z Policjantami.

Przedszkolaki miały okazję spotkać się z policjantami.Dzieci chętnie wysłuchały opowiadań o codziennej pracy policjanta, przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się przy drogach,jak reagować w sytuacjach różnych zagrożeń, wymieniały numery alarmowe, jakie znają już z zajęć w przedszkolu.Pszczółki wysłuchały wielu policyjnych rad oraz zadawały wiele interesujących pytań. Na koniec wiele radości sprawiła dzieciom, prezentacja wyposażenia policyjnego. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie,dzieci wręczyły gościom upominek.

Zamieszczono w: