Tata Adasia, Pan Przemek, opowiadał nam o pracy na budowie.

Zamieszczono w: