VIII Gminny Strażacki Konkurs Plastyczny pt. „Strażacy w akcji.”

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Rydzyna, który objął honorowy patronat nad konkursem, zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w VIII Gminnym Strażackim Konkursie Plastycznym pt. „Strażacy w akcji”.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci ochroną przeciwpożarową, działalnością strażaków ochotników, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowanie pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych dzieci z terenu gminy.

  • Konkurs trwa od 8.05.2023 do 22.05.2023 roku.
  • Uczestnicy konkursu: dzieci z gminy Rydzyna w wieku 4 – 7 lat.

Uczestnicy startują w następujących kategoriach:

I grupa: dzieci w wieku 6 – 7 lat;

II grupa: dzieci w wieku 4 – 5 lat.

Każde dziecko może zgłosić tylko jedną pracę.

Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż. Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format prac konkursowych: A3, A4. Każda praca powinna być umocowana na usztywnionym podkładzie dającym obramowanie, na odwrocie pracy metryczka zawierająca następujące informacje: imię, nazwisko, wiek dziecka (autora pracy), imię, nazwisko opiekuna.


Wykonane prace należy składać u koordynatorki konkursu Moniki Glapiak do 22 maja 2023 w Przedszkolu Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie.

  • Jury – Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, Naczelnik, Prezes, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu oceniając prace wezmą pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.
  • Spośród nadesłanych prac w każdej grupie wiekowej wyłonieni zostaną laureaci I,II,III miejsca; komisja przyzna również równorzędne wyróżnienia.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie https://przedszkole.rydzyna.pl oraz na stronie Gminy Rydzyna https://rydzyna.pl w dniu 29 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zamieszczono w: