Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Lesznie.

Zamieszczono w: