Zapamiętaj sobie 8 marca jest Dzień Kobiet

Kolejne wspaniałe święto jakim jest Dzień Kobiet, było w całym przedszkolu okazją do okazania sobie sympatii. Oczywiście w tym przypadku to bardziej chłopcy musieli się wykazać swoją serdecznością, co sprawiło im wielką radość. Dziewczynki natomiast wcieliły się w role modelek. Przechodząc przez zielony dywan zaprezentowały toczki ozdobne na głowie wykonane całkowicie z recyklingu. Na koniec zostały wybrane Miss Uprzejmości, Miss Uśmiechu, Miss Życzliwości, Miss Pracowitości, Miss Sprytu, Miss Wrażliwości.

Zamieszczono w: