Zaproszenie na warsztaty „Budowanie relacji rodzic-dziecko.”

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców i wychowawców na cykl warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. 1:
Budowanie relacji rodzic-dziecko.
Podczas 10 spotkań poruszone zostaną następujące tematy:
– Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
– Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
– Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
– Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
– Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja
uczuć a korekta zachowań.
– Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
– Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
– Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
– Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
– Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
– Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 19.07.2022 o 18.30.
Spotkania będą odbywać się regularnie co tydzień.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty są współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Zapraszamy!

Zamieszczono w: