Specjaliści.

Harmonogram pracy psychologa: mgr Aleksandry Kasprowiak:
oddział przy Stanisława Wyspiańskiego:
poniedziałek 8:00 – 11:00
piątek 8:00 – 11:00
oddział przy Placu Jarosława Dąbrowskiego:
środa 8:00 – 11:00
godzina dostępności środa 11:00-11:30

Harmonogram pracy pedagoga specjalnego: mgr Pauliny Kałmuczak
oddział przy Stanisława Wyspiańskiego:
wtorek 7:30 – 9:30
środa 7:30 – 12:30
czwartek 11:00 – 15:00

godzina dostępności wtorek 7:00 – 7:30
oddział przy Placu Jarosława Dąbrowskiego:
środa 7:30 – 12:30
czwartek 11:00 – 15:00

Harmonogram pracy tyflopedagoga, mgr Ewy Szydłowskiej:
poniedziałek i czwartek 9:00 – 9:30

Harmonogram pracy logopedy, mgr Julity Ślęzak:
oddział przy Stanisława Wyspiańskiego:
poniedziałek 7:00 – 10:00;

wtorek 9:00 – 13:00;
czwartek 9:00 – 15:30

godzina dostępności: wtorek 13:00 -13:30

oddział przy Placu Jarosława Dąbrowskiego
środa 7:00 – 10:00
piątek 8:30 – 12:30

godzina dostępności: piątek 12:30-13:00

oddział w Kłodzie
piątek 7:00 – 8:30

Okresy kształtowania się mowy:

  • Okres prenatalny
  • Okres melodii (0-1 rok życia),
  • Okres wyrazu (1-2 rok życia),
  • Okres zdania (2-3 rok życia),
  • Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia).

Okres swoistej mowy dziecięcej obejmuje okres od 3 do 7 roku życia. Trzylatki mają w słownictwie czynnym już ok. 1000–1500 słów. Dzieje się tak ponieważ 3-latka przyswaja około 8–10 słów dziennie. W tym czasie utrwala się wymowa spółgłosek s, z, c, dz, chociaż możliwa jest jeszcze ich zamiana na łatwiejsze ś, ź, ć, dź. Spółgłoski sz, rz (ż), cz, dż również zamieniane są łatwiejszymi s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź.

Dodatkowo oprócz głosek opanowanych wcześniej, niektóre czterolatki zaczynają w tym okresie wymawiać głoskę r, wcześniej zamienianą na l (lub j). Nadal możliwe są uproszczenia grup spółgłoskowych(np. krzesło – szesło, spacerek-pacelek) metatezy (przestawki, np. ‘kordełka’ — kołderka) oraz inne zniekształcenia i zlepki wyrazów. Bardzo ciekawym zjawiskiem, pojawiającym się w tym okresie (u niektórych dzieci wcześniej) są neologizmy dziecięce, tworzone według modeli słowotwórczych funkcjonujących w danym języku, np. ‘badanka’ — stetoskop; ‘praskol’ -żelazko. Produktywność w zakresie tworzenia neologizmów charakteryzuje przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, później zdolność ta słabnie.

W 4. roku życia zaobserwować można u dziecka częste zadawanie pytań. W wymowie dzieci 5-letnich powinny pojawić się głoski sz, rz (ż), cz, dż oraz głoska r a także samogłoski nosowe. Dziecko kończące 6. rok życia powinno wymawiać poprawnie wszystkie głoski języka polskiego. Słownik dziecka jest jeszcze uboższy niż dorosłych, co nie przeszkadza dzieciom w swobodnym porozumiewaniu się z dorosłymi. Słownik czynny dziecka 5-letniego to ok. 2000 słów, a 6-letniego liczy ok. 3000–4500 wyrazów.

Należy przy tym pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Dopuszczalne są niewielkie przesunięcia lub opóźnienia, jednak nie powinny one przekraczać 6 miesięcy. W takim przypadku zalecana jest konsultacja z logopedą.

Zamieszczono w: