Z wizytą w Bibliotece Miejskiej w Lesznie.

Zamieszczono w:

Dzień Strażaka.

Zamieszczono w:

Święto Flagi.

Zamieszczono w:

Zajączek w grupie Zajączki.

Zamieszczono w:

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Zamieszczono w:

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą.

Zamieszczono w:

Obserwujemy przyrodę wczesna wiosną.

Zamieszczono w: